اخبار مهم
Home / Tag Archives: درآمد سرانه

Tag Archives: درآمد سرانه

شاخص برابری قدرت خرید چیست؟

425569_673.jpg

فیاض: شاخص (ppp) یا برابری قدرت خرید در مقایسه «دو» اقتصاد و قدرت خرید معنا پیدا می کند. به طوریکه باید ببینیم دو نفر در دو کشور مختلف برای خرید یک مقدار معین کالا چه مقدار باید هزینه پرداخت کنند. به گزارش میزان، برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد کشورها را سنجید ...

Read More »