اخبار مهم
Home / اقتصادی / پول گندم امسال چطور پرداخت می‌شود؟+جدول
406525_796.jpg

پول گندم امسال چطور پرداخت می‌شود؟+جدول

فیاض: براساس جدولی که امروز شنبه ۱۷ تیر ۹۶ به تصویب هیأت دولت رسیده، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ازای هر کیلو ۱۳ هزار ریال در سال جاری برای فروردین ۱۷۱ هزار تن، اردیبهشت یک میلیون و ۷۲۷ هزار تن، خرداد ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار تن، تیر ۳ میلیون و ۶۳۳ هزار تن، مرداد ۲ میلیون و ۴۵۳ هزار تن، شهریور ۳۳۷ هزارتن و مهرماه ۸۴ هزار تن در نظر گرفته شده است که پیش‌بینی شده امسال در مجموع ۱۱میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس این جدول بهای خرید تضمینی برای فروردین ۲ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال، برای اردیبهشت ۲۲ هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال، برای خرداد ۳۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال،‌ برای گندم تیرماه ۴۷ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال، برای مرداد ۳۱ هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال، شهریور ۴ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال و برای خرید گندم در مهرماه سال جاری ۱۰۹۲ میلیارد ریال و در مجموع برای کل خرید گندم امسال ۱۴۳ هزار و ۶ میلیارد ریال پیش‌بینی منابع شده است.

همچنین طبق این جدول پرداخت بهای گندم به کشاورزان در دو نوبت پیش‌بینی شده است که برای خرید گندم در فروردین هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال در یک مرحله، در اردیبهشت ۱۱ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال، در یک مرحله خرداد ۱۷ هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال در یک مرحله، تیرماه در مرحله اول ۲۴ هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال در مرحله دوم هزار ۸۶ میلیارد ریال، در مرداد در مرحله اول ۱۶ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال و در مرحله دوم ۱۰ هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال، در شهریور مرحله اول ۲ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال، و در مرحله دوم ۱۶ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال ، در مهرماه مرحله اول ۵۵۹ میلیارد ریال و در مرحله دوم ۲۳ هزار و ۶۸ میلیارد ریال، در آبان به عنوان مرحله دوم ۱۵ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال،‌ آذر ۲ هزار ۱۴۲ میلیارد ریال و در دیماه ۵۳۳ میلیارد ریال پرداخت شود.

همچنین در این جدول مقدار فروش گندم خبازی به قیمت کیلویی ۶ هزار و ۶۵۰ ریال برای هر ماه ۶۳۰ هزار تن در نظر گرفته شده است که در مجموع سال ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تن گندم به صورت آرد به خبازی‌ها ارائه خواهد شد.

همچنین ارزش فروش گندم به خبازی‌ها در هر ماه ۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال و در مجموع سال ۵۰ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

در این جدول آمده است: مقدار فروش گندم صنف و صنعت در هر ماه ۱۷۰ هزار تن و با قیمت هر کیلو ۹ هزار ریال خواهد بود که در مجموع ۲ میلیون و ۴۰ هزار تن خواهد بود.

ارزش فروش گندم صنف و صنعت در سال جاری ماهانه ۱۵۳۰ میلیارد ریال و در مجموع ۱۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال خواهد بود.

مقدار صادرات گندم ماهانه ۹۰ هزار تن و در مجموع یک میلیون ۸۰ هزار تن و ارزش صادرات گندم مازاد در مجموع ۸ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

همچنین منابع برای خرید گندم به صورت تضمینی از کشاورزان ۸۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است همچنین تسهیلات بانکی برای خرید تضمینی ۳۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

می فایل