اخبار مهم
Home / ورزشی / پورشه کیلویی چندتمام می‌شود؟+جدول
271834_283.jpg

پورشه کیلویی چندتمام می‌شود؟+جدول

فیاض: این روزها وقتی در خیابان های پایتخت قدم می زنیم بیش از گذشته خودروهای لوکس چشم ها را خیره می کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، خودروهایی با برندهای معروف و محبوب اروپایی که با ظاهر لوکس و دل فریب هوش از سر علاقمندان به خودرو می برند، یکی از این برندهای محبوب پورشه است که این روزها بیشتراز قبل در خیابان ها به چشم می آید؛ خودرویی که سال گذشته ۳۴ دستگاه از آن به کشور وارد شد که در مقایسه با واردات ۵۰۰ دستگاه سالهای گذشته چندان چشمگیر نبوده است.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار گمرک در سال ۹۴ ارزش ریالی این سی و چهار دستگاه خودرو پورشه ۶۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال و ارزش دلاری آن ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار دلار اعلام شده است که این آمار نسبت به سال گذشته که رقمی حدود هفده دستگاه خودرو پورشه به ارزش ریالی ۴۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال و ارزش دلاری یک میلیون و ۸۳۹ هزار دلار بوده است افزایش ۲ برابری را نشان می دهد.

بازهم دل خودرو بازها ما را بر آن داشت تا آماری از واردات این برند خودروسازی بین المللی طی سال های ۹۳ و ۹۴ از گمرک ایران بدست آوریم.

۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۳

نوع خودرو

تعداد

ارزش ریالی

ارزش دلار

پورشه پانامرا نو

۳

۱۱۷۲۴۸۵۵۷۵۱

۴۵۸۵۲۱٫۶

پورشه کاين نو

۲

۴۱۲۱۱۵۱۷۶۱

۱۶۱۱۶۵٫۰۶

پورشه ۱۱۹ کررا اس نو

۳

۹۲۶۱۷۸۶۰۷۱

۳۶۲۱۹۸٫۸۲

پورشه کاين نو

۲

۴۹۰۲۱۰۲۸۸۶

۱۹۱۷۰۵٫۵۶

پورشه کاين نو

۱

۲۴۵۴۳۵۷۰۸۱

۹۵۹۸۲٫۰۵

پورشه کاين نو (طبق نامه)

۴

۹۰۴۰۲۷۲۷۴۶

۳۵۳۵۳۶٫۱۴

پورشه پانامرا نو (طبق نامه)

۱

۳۰۹۵۵۶۵۳۷۰

۱۲۱۰۵۷٫۶۶

پورشه کاين اس نو۴۸۰۰CCمدل ۲۰۱۲ک م M4802C

۱

۲۳۷۰۳۷۱۳۷۹

۹۵۶۹۹٫۱۱

ارزش ریالی:۴۶,۹۷۰,۴۶۳,۰۴۵

ارزش دلاری: ۱,۸۳۹,۸۶۶

تعداد کل : ۱۷

۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۴

پورشه کیلویی چندتمام می‌شود؟+جدول

نوع خودرو

مدل

ماه

تعداد

ارزش ریالی

ارزش دلاری

پورشه ماکان نو

۲۰۱۵

۲

۱

۱۶۴۵۲۸۳۴۵۷

۵۹۸۳۰٫۶۷

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۳

۳

۴۹۰۹۶۴۰۷۴۳

۱۷۰۲۹۶٫۲۴

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۳

۳

۴۹۰۹۶۴۰۷۴۳

۱۷۰۲۹۶٫۲۴

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۳

۱

۳۳۴۶۶۴۴۱۲۵

۱۱۷۴۳۰٫۲۳

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۴

۳

۴۹۰۹۶۴۰۷۴۳

۱۷۰۲۹۶٫۲۴

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۴

۳

۴۹۰۹۶۴۰۷۴۳

۱۷۰۲۹۶٫۲۴

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۵

۱

۱۶۴۹۹۰۵۰۸۳

۵۶۹۹۱٫۵۴

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۵

۳

۴۹۴۹۷۱۵۲۴۹

۱۷۰۹۷۴٫۶۲

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۵

۱

۱۶۹۴۱۳۵۱۱۲

۵۷۵۴۷٫۳۱

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۵

۱

۱۶۹۴۱۳۵۱۱۲

۵۷۵۴۷٫۳۱

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۶

۱

۱۵۵۹۹۱۳۴۲۳

۵۲۲۴۰٫۹

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۶

۴

۷۰۵۴۰۳۰۴۵۹

۲۳۵۴۸۷٫۵۸

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۷

۲

۳۵۱۷۶۱۹۵۴۷

۱۱۷۴۲۶٫۲۱

پورشه ماکان

۲۰۱۵

۸

۱

۳۴۹۳۸۴۷۲۰۰

۱۱۶۶۵۶

پورشه ماکان

۲۰۱۶

۱۰

۱

۲۲۰۲۱۵۷۷۶۰

۷۳۱۳۲٫۲۳۱۶۶۸۴۳۷۸

پورشه ماکان

۲۰۱۶

۱۲

۱

۲۱۹۳۱۹۵۸۴۰

۷۲۶۶۰٫۸۷۴۶۳۵۵۶۸۵

پورشه ماکان

۲۰۱۶

۱۲

۱

۲۱۹۳۱۹۵۸۴۰

۷۲۶۶۰٫۸۷۴۶۳۵۵۶۸۵

پورشه ماکان

۲۰۱۶

۱۲

۱

۲۱۹۳۱۹۵۸۴۰

۷۲۶۶۰٫۸۷۴۶۳۵۵۶۸۵

پورشه ماکان

۲۰۱۶

۱۲

۱

۲۱۹۳۱۹۵۸۴۰

۷۲۶۶۰٫۸۷۴۶۳۵۵۶۸۵

پورشه ماکان

۲۰۱۶

۱۲

۱

۲۱۹۳۱۹۵۸۴۰

۷۲۶۶۰٫۸۷۴۶۳۵۵۶۸۵

ارزش دلاری: ۲۱۵۹۵۸۹٫۵۷۲۷۸۵۰۳۴

ارزش ریالی:۶۳,۴۱۲,۱۹۶,۲۱۹

تعداد کل: ۳۴

تنها مدل پورشه ای که در سال ۹۴ وارد ایران شد پورشه ماکان بود که به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان در کشور با احتساب تعرفه و مالیات آن عرضه می گردد.

جالب است بدانید هر پورشه ماکان وزنی معادل ۱۵۰۰ کیلوگرم دارد که با در نظر گرفتن قیمت این خودرو معادل هر کیوگرم ۴۶۶,۶۶۶ تومان بر آورد می شود!

می فایل