اخبار مهم
Home / فرهنگی / واژگونی کامیون حمل مرغ +تصاویر
274519_616.jpg

واژگونی کامیون حمل مرغ +تصاویر

فیاض: این کامیون با بیش از ۲۰ تن مرغ بسته بندی از ترکیه عازم عراق بود که در جاده آوج _ رزن واژگون می شود.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان ، با کمک اکیپهای دامپزشکی آوج حدود ۱۸ تن از فرآورده هایی که از نظر  قابلیت مصرف داشت ، به یک کامیون سرخانه دارد بارگیری و مابقی  محموله به دلیل فقدان شرایط بهداشتی و ظاهر نامناسب با حضور ماموران نیروی انتظامی شهرستان آوج در محلی مناسبی معدوم  شد.

واژگونی کامیون حمل مرغ +تصاویر

می فایل