اخبار مهم
Home / سیاسی / همان کارى را با تمدن غرب کنیم که آنها با تمدن ما کردند
283580_491.jpg

همان کارى را با تمدن غرب کنیم که آنها با تمدن ما کردند

فیاض: حجت‌الاسلام سید علی خمینی پیش از ظهر امروز در همایش ملی اندیشه های  امام خمینی(س) که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد با اشاره به جایگاه فقه در قلمرو تمدن اسلامی، گفت: معمولا بر سبک زندگی گروهی از انسان ها که در زمان و مکان خاص زندگی می کردند، تمدن اطلاق می شد و امروز نیز در کتاب های جامعه شناسی تمدن را اینگونه معنا می کنند.

به گزارش فارس، وی اظهار داشت: اما امروزه به نظر می رسد که باید قید مکان را حذف کرد؛ چراکه با به وجود آمدن دهکده جهانی، دیگر عنصر مکان در تعریف تمدن جایی ندارد و کل دنیا می تواند زیر مجموعه یک یا چند تمدن باشد.

*هدف، قانون و سبک زندگى ارکان تمدن هستند

این استاد حوزه با اشاره به اینکه هدف، قانون و سبک زندگی از ارکان تمدن است، ابراز داشت: مجموعه منافع، نظرات، علایق و جهت گیری های جامعه به عنوان سبک زندگی لحاظ می شود.

وی تصریح کرد: وقتی درباره تمدن اسلامی سخن می گوییم، ذهن ها ممکن است به گذشته خصوصا دوره قرن چهار و پنج توجه کند و ممکن است به آینده نظر کند یعنى تمدنى که داشتیم و تمدنى که خواهیم داشت. 

سید علی خمینی با اشاره به جایگاه فقه در تمدن اسلامی بیان داشت: فقه، قانون زندگی مسلمانی در حیطه شخصی و اجتماعی است و با این تعریف، جایگاه فقه در تمدن اسلامی مشخص خواهد شد.

وی اظهار داشت: اگر فقه ما متناسب با جامعه امروز و تمدن اسلامى نباشد، هیچ وقت تمدن اسلامی شکل نخواهد گرفت؛ لذا تأکیدی که امام بر فقه حکومتی دارند، از همین مسئله نشأت خواهد گرفت.

* دو تعبیر از فقه حکومتى

وی با اشاره به اینکه دو تعبیر برای فقه حکومتی وجود دارد، ابراز داشت: تعبیر اول، مسائل حکومتی فقه است یعنى احکامى فقهى مرتبط با حکومت را فقه حکومتى مى نامند. 

این استاد حوزه افزود: در تعبیر دوم، فقه حکومتى به این معناست که فقیه به سرتاسر فقه با این دید نظر کند که حکومتى دینى حاکم است و قرار است به آن احکام واقعا عمل شود.

سید على خمینى خاطرنشان ساخت: برخى مدعى شده اند که در مسائل قضایى  20 هزار مسئله فقهى وجود دارد که فقه برای آن جوابی نداده است و یا در مسئله بانکداری نیز همین سخنان مطرح است که فقه برای عدم بانکداری ربوی چه راهکارهایی دارد.

سید على خمینى گفت: بانکدارى غربى اگر کنار برود آیا ما برایش آلترناتیو و جانشین مناسبى تعبیه کرده ایم؟!

وی با اشاره به مسئله قوه قضائیه در دوران طاغوت، تصریح کرد: اگر حکومت اسلامی پدید نمی آمد، احکام متناسب با دادگاه ها نیز شکل نمی گرفت و اسلامی نمی شد.

*اگر قصد ورود به تمدن اسلامی داریم، باید فقهی جوابگو داشته باشیم

وی بیان داشت: ما اگر قصد ورود به تمدن اسلامی داریم، باید فقهی جوابگو داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن تمدن را بر پایه اسلام به پیش ببریم.

سید على خمینى با اشاره به نسبت ما با تمدن غرب، اظهار داشت: چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز تمدن غالب در جهان، تمدن غربی است؛ چراکه آنان در حیطه فرهنگ، علم، معرفت، و علوم اجتماعی و اقتصادی و … موفق بوده و سبک قالب زندگی در دنیا، سبک زندگی غربی است؛ حتی در چین نحوه آپارتمان سازی، زندگی و … متناسب با تمدن غربی است که قابل انکار نیست.

*سه راهکار براى مقابله با تمدن غرب

سید على خمینى با اشاره به اینکه سه راهکار برای مقابله با تمدن غرب وجود دارد، ابراز داشت: نفی تمدنی، جذب تمدنی و اصلاح تمدنی سه راهکار متصور برای مقابله با تمدن غربی است که می توان بر اساس آن تصمیم گیری کرد.

*بهترین راه و در عین حال خطرناک ترین راه، برگزیدن اصلاح تمدنی است

وی خاطرنشان ساخت: بهترین راه و در عین حال خطرناک ترین راه، برگزیدن اصلاح تمدنی است؛ چراکه بدون دقت در این مسیر،  از تمدن غرب مانده و به تمدن اسلامی نیز نخواهیم رسید.

این استاد حوزه تصریح کرد: اصلاح تمدنی، احتیاج به متفکرانی دارد که تمدن اسلامی را شناخته و بر اساس آن برنامه ریزی داشته باشند.

سید على خمینى با اشاره به کتب بعضى از متفکران مغرب زمین، اصلاح تمدنى را همان راهى دانست که غربى ها در مواجهه با تمدن اسلامى طى کردند یعنى از تمدن اسلامى بهره بردند و آن را مطابق سبک زندگى و اهداف خود برساختند. 

وی بیان داشت: شناخت تمدن گذشته یکی از راه های رسیدن به اصلاح تمدنی است که می تواند مثمر ثمر باشد.

وی اظهار داشت: لازمه تمدن اسلامی، اندیشه های متناسب با تمدن اسلامی است که در سایه هدف، قانون و سبک زندگی اسلامی شکل می گیرد.

*توفیق در ام القرى از لوازم تفوق تمدنى است

این استاد حوزه  با اشاره به اینکه توفیق در أم القری از لوازم تفوق تمدن اسلامی است، ابراز داشت: ام القری نماد تحقق عینی تمدنی است که قرار است در دنیا محقق شود و مادامی که در أم القرای خود پیروز نشویم، نمی توانیم دنیا را قانع کنیم که از تمدن ما درس بگیرند.

سید علی خمینی خاطرنشان ساخت: هیچ تمدنی نمی تواند خود را بر دنیا غالب کند؛ مگر اینکه در حیطه علم و معرفت دستاوردهای مناسبی داشته باشد.

*اهمیت قواى نظامى در ساخت تمدن

وی با اشاره به اینکه قدرت قواى نظامى در ساخت تمدن بسیار مهم است، تصریح کرد: لازمه بروز هر تمدن، قوه قهریه ای است که بتواند از ام القری و تابعین گفتمانى آن دفاع کند.

این استاد حوزه بیان داشت: امروز آمریکا از آن طرف دنیا به عنوان ام القراى تمدن غربی خود را موظف می داند تا از تابعین گفتمانى  خود دفاع کند؛ چرا جمهوری اسلامی ایران نباید این وظیفه را برای خود بداند تا از اتباع گفتمان خود در کشورهای گوناگون برای تحقق تمدن اسلامی دفاع نماید.

*افراط گرایى شیوه تمدنهاى مغلوب است

سید على خمینی با اشاره به اینکه انجام عملیات های ایذایى جزو خصلت های تمدن مغلوب است، اظهار داشت: معمولا تمدن های غالب، نظمی را در دنیا ایجاد کرده و در مقابل، تمدن های رقیب نیز شکست خورده و مغلوب می شوند که یکی از راه هایی که تمدن های مغلوب انجام می دهند، رفتن به سراغ افراطی گری و برهم زدن نظم تمدن غالب است.

وی ابراز داشت: تا وقتی که تمدن مغلوب خود را باز سازى نکند و در حیطه اندیشه، قانون و سبک زندگی چیزی برای ارائه نداشته باشد، ضعیف تر از گذشته شده و با عملیات های ایذایى نیز نمی تواند دستاوردی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه برای تحقق تمدن اسلامی، نیازمند به فقه هستیم، خاطرنشان ساخت: شخصی که این پایه گذاری و ذهنیت را انجام داد که می توانیم فقه مناسب با تمدن اسلامى و شرایط دنیاى جدید داشته باشیم، امام خمینی(س) بود.

می فایل