اخبار مهم
Home / ورزشی / هزینه «انشعاب گاز» گران شد +سند
277660_517.jpg

هزینه «انشعاب گاز» گران شد +سند

فیاض: یکی از موضوعاتی که خوشبختانه امسال نیز مورد توجه دولت قرار گرفته تلاش برای عدم افزایش قابل توجه قیمت حامل های انرژی و سایر موارد مهمی است که نرخ آن توسط قوه مجریه یا مجلس تعیین می شود که این موضوع در کاهش نرخ تورم روانی و ملموس در جامعه نقش ویژه ای دارد.

به گزارش صبحانه، اما در این میان، بخشنامه هایی مشاهده می شود که فارغ از تاثیر آن در تورم جامعه، این ابهام را ایجاد می کند که آیا این مصوبات که موجب افزایش هزینه های برخی خانوارها می شود، با هماهنگی و تایید مسئولان ارشد دولتی و مصوبات مجلس است یا اختیارات خاصی به برخی دستگاهها برای گران کردن نرخ خدمات خود داده شده است.

به عنوان مثال بر اساس بخشنامه شرکت ملی گاز ایران به روسای مناطق مختلف که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است که حسب تصمیمات جدید این شرکت، هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء و عمده از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ افزایش می یابد. بر اساس تعریف رسمی شرکت گاز، هزینه برقراری انشعاب گاز طبیعی مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور یا ایستگاه اندازه گیری، بابت اعطا امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه تمام شده تهیه و نصب کنتور، محاسبه و از متقاضیان اخذ می شود.

بر اساس این بخشنامه جدید از ابتدای ماه جاری، هزینه های جدید انشعاب مشترکین از رقم ۱۴۰ هزار تومان آغاز و تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین خواهد شد که این موضوع بسته به ظرفیت کنتور متقاضیان ضربدر عدد جدید ثابت (A) یعنی ۳۵۲ هزار ریال دارد. این رقم در سال گذشته ۳۳۴ هزار ریال بوده است که با مقایسه هزینه جدید انشعاب گاز با رقم مصوب قبلی مشخص می شود که هزینه تمام شده برای متقاضیان بین ۷ هزار تا قریب ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

می فایل