اخبار مهم
Home / ورزشی / میزان حق شیفت‌های کاری چقدر است؟ +جدول
427967_171.jfif

میزان حق شیفت‌های کاری چقدر است؟ +جدول

فیاض: محاسبه فوق‌العاده‌های پیش‌بینی‌شده در قانون کار بر اساس حداقل دستمزد روزانه در سال ۹۶ مطابق یک روز مزد روزانه است.
به گزارش تسنیم چنانچه در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مزایایی بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت گردد از قبیل: مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی و… مزایای مذکور نیز به مزد ثابت الحاق شده و جزئی از مزد ثابت خواهند بود و در محاسبه فوق‌العاده مأموریت لحاظ خواهند شد.

یعنی با توجه به اینکه دستمزد روزانه به‌صورت ثابت ۳۰۹.۹۷۷ ریال است، اگر فردی در کارگاهی که طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارد مشاغل فعالیت باشد مزایای سختی کار و مزایای سرپرستی و… به مزد ثابت الحاق شده و جزئی از مزد ثابت خواهند بود، در چنین شرایطی که دستمزد وی با وجود سختی کار عادی پرداخت شود فوق‌العاده مأموریت یک روز نیروی کار معادل دستمزد روزانه ثابت یعنی ۳۰۹.۹۷۷ ریال خواهد بود.

همچنین حق شیفت ــ ۱۰ درصد نیز روزانه ۳۰.۹۹۸ ریال و حق شیفت ــ ۱۵ درصد به‌ازای ۳۰ روز شیفت صبح، عصر و شب روزانه ۴۶.۴۹۷ ریال و حق شیفت ــ ۲۲.۵ درصد روزانه معادل ۶۹.۷۴۵ ریال و حق شیفت ــ ۳۵ درصد روزانه معادل ۱۰۸.۴۹۲ ریال است.

 

می فایل