اخبار مهم
Home / سیاسی / مرعشی: هاشمی نامزد ریاست خبرگان نمی‌شود
273334_174.jpg

مرعشی: هاشمی نامزد ریاست خبرگان نمی‌شود

فیاض: سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: تا جایی که من خبر دارم آقای هاشمی دنبال ریاست مجلس خبرگان نیستند.

حسین مرعشی در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه چه افرادی از شانس لازم برای تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری برخوردارند تصریح كرد: این مساله داخلی خبرگان است. من فردی روحانی نیستم كه در این باره اظهار نظر كنم.

به گزارش ایرنا، رئیس دفتر آیت الله هاشمی در زمان ریاست جمهوی وی، افزود: اگر از بیرون دخالتی نشود و همه چیز روند طبیعی خود را داشته باشند می توان گفت خبرگان پنجم مجلسی معتدل است.

نماینده مجالس دوره پنجم و ششم شورای اسلامی تصریح كرد: انتخابات اخیر خبرگان پیام های روشنی داشت كه خبرگان باید بپذیرد كه آقای هاشمی محبوبترین عضو آن است و دو میلیون و سیصد هزار رای دارد. البته این به این معنی نیست كه ایشان رئیس مجلس خبرگان شود اما رئیس آینده خبرگان باید از كشمكش های سیاسی فارغ باشد.

وی بدون اشاره به نام كسی افزود: در میان اعضای فعلی خبرگان افرادی هستند كه بتوان بر ریاست آنها اجماع كرد.

می فایل