اخبار مهم
Home / اقتصادی / قیمت جدید خرید برق اعلام شد +جدول
278335_794.jpg

قیمت جدید خرید برق اعلام شد +جدول

فیاض: وزیر نیرو قیمت های جدید خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران در بخش انرژی های تجدیدپذیر را اعلام کرد. به موجب این مصوبه، قیمت خرید برق از سرمایه گذاران در بخش انرژی های تجدیدپذیر در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با کاهش قابل توجه همراه است. همچنین اصلاحاتی بر روی تعرفه گذاری نرخ ها صورت گرفته است.

به گزارش تسنیم، جدول نرخ های جدید خرید تضمین برق از سرمایه گذارانی که از هم اکنون نسبت به سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر اقدام می کنند و تغییرات آن نسبت به سال گذشته، بدین شرح است:

در بخش انرژی‌ خورشیدی علاوه بر قیمت گذاری، نحوه تعرفه گذاری نیز تغییر کرده است.

نحوه تعرفه گذاری و تعیی قیمت خرید تضمینی برق از واحدهای انرژی خورشیدی در سال ۹۴ بدین شرح بود:

قیمت جدید خرید برق اعلام شد +جدول

این تعرفه گذاری و قیمت گذاری در سال ۹۵ بدین صورت تغییر کرد:

قیمت جدید خرید برق اعلام شد +جدول

در ادامه تغییرات اعمال شده در نحوه و قیمت گذاری خرید تضمینی برق، ردیف خرید تضمینی برق از توربین های انبساطی حذف شده و نرخ خرید تضمینی از نیروگاههای زمین گرمایی و بازیافت تلفات در فرآیندهای صنعتی بدین شکل کاهش یافته است:

قیمت جدید خرید برق اعلام شد +جدول

همچنین نحوه تعرفه گذاری در خصوص خرید تضمینی برق از نیروگاههای برقآبی کوچک تغییر کرد.

تعرفه گذاری و قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاههای برقآبی کوچک در سال ۹۴ بدین شرح بود:

قیمت جدید خرید برق اعلام شد +جدول

این تعرفه گذاری در سال ۹۵ بدین شکل تغییر کرد:

قیمت جدید خرید برق اعلام شد +جدول

همچنین در مصوبه جدید وزارت نیرو ، بخشی به عنوان “مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب” درج شده که تعرفه گذاری آن بدین شرح است:

قیمت جدید خرید برق اعلام شد +جدول

می فایل