اخبار مهم
Home / اقتصادی / عکس/ سایپا بر قله افتخار!
399580_941.jpg

عکس/ سایپا بر قله افتخار!

رونوشت: کانال تلگرامی قیچی عکس زیر را با توضیح “بر قله های افتخار” منتشر کرد:


می فایل