اخبار مهم
Home / فرهنگی / شاهکار جدید چه معنایی دارد؟/ چرا "مذهب" برای دولت مهم نیست؟!
326811_113.jpg

شاهکار جدید چه معنایی دارد؟/ چرا "مذهب" برای دولت مهم نیست؟!

فیاض: دولت یازدهم در آخرین سال فعالیت خود شاهکاری تازه خلق و سوال از مذهب را در مرحله اول سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در سال ۹۵ حذف کرد.

به گزارش فیاض، این اقدام به قدری عجیب و غیرمنتظره بود که حتی بدبین ترین منتقدان دولت نیز آن را پیش بینی نمی کردند. فارغ از اینکه دولتی ها چه توجیهی خواهند آورد، هنوز حتی خود منتقدان هم نتوانسته اند فرضیه های خود را برای این موضوع به طور دقیق ارائه دهند.


حذف سوال از مذهب در فرم سرشماری سال ۹۵

تنها موردی که می تواند به ذهن خطور کند، موضوع فشارهای حقوق بشری غرب است که به ویژه پس از برجام، حتی در داخل کشور هم توجه زیادی به آن شده. با این وجود، چنین اقدام غیرمنتظره ای احتمالا به مخیله بسیاری از دشمنان غربی نظام هم خطور نکرده بود.

سوال از مذهب در سرشماری – که پایه آمار و برنامه ریزی های دقیق است – امری عادی به شمار می رود که حتی در کشورهای غربی و سکولار نیز اقدام عجیبی محسوب نمی شود چه رسد به نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی اش ضمن آنکه تصریح شده “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است” به صراحت بر حقوق دیگر مذاهب نیز تاکید شده و آمده است: “مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب”.

این در حالی است که حتی متن توصیه سازمان ملل برای سرشماری هم محدودیتی برای این موضوع قائل نشده و حتی سوال از فرقه را نیز مجاز می داند.

با این شرایط چه موضوعی می تواند دولت روحانی را مجاب کرده باشد که سوال از مذهب را از سرشماری حذف کند؟ آیا این موضوع نیز از همان توافقات نانوشته و ناگفته در دوران پس از برجام است؟ واقعا در دولت روحانی چه خبر است؟

گفتنی است مردادماه امسال یعنی کمی بیشتر از یک ماه مانده به سرشماری سال ۹۵، عادل آذر از ریاست مرکز آمار به دیوان محاسبات کشور رفت و پس از آن بود که محمدباقر نوبخت امیدعلی پارسا یکی از مدیران استانی خودش در سازمان برنامه و بودجه را به جای عادل آذر منصوب کرد.

می فایل