اخبار مهم
Home / اقتصادی / سند همکاری تهران – باکو برای مبارزه با پولشویی تصویب شد
423178_373.jpg

سند همکاری تهران – باکو برای مبارزه با پولشویی تصویب شد

فیاض: «اکتای اسد اف » رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان در جلسه امروز (دوشنبه) مجلس، پیش نویس قانون مربوط به تصویب یادداشت تفاهم همکاری بین مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران با اتاق نظارت بر بازارهای مالی جمهوری آذربایجان با موضوع همکاری جهت پیشگیری از پولشویی و تطهیر وجوه یا سایر دارایی‌های حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم را برای بررسی به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، یادداشت تفاهم همکاری بین مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ایران با اتاق نظارت بر بازارهای مالی جمهوری آذربایجان با موضوع همکاری جهت پیشگیری از پولشویی و تطهیر وجوه یا سایر دارایی‌های حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ با حضور الهام علی اف و حسن روحانی روسای جمهوری دوکشور در تهران به امضا رسیده بود.
نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان پس از بررسی این سند به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. 

می فایل