اخبار مهم
Home / اقتصادی / سردرگمی دولت در آمارهای اقتصادی +جدول
388663_239.jpg

سردرگمی دولت در آمارهای اقتصادی +جدول

فیاض: عدم وجود شاخص روشن در آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای رسمی دولتی، موجب شده فعالان و سیاستگذاران اقتصادی، ملاک روشنی برای تصمیم‌گیری نداشته باشند.

به گزارش تسنیم، اخیراً مرکز آمار ایران، میزان رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ برای ۹ ماه نخست ۱۳۹۵ نسبت به ۹ ماهه 1394 را معادل ۷٫۲ درصد اعلام کرد. مطابق این گزارش رشد بخش غیر نفتی حدود ۵ درصد بوده است.

اما براساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، که سال پایه را ۱۳۹۰ درنظر گرفته است، رشد تولید ناخالص داخلی، ۱۱٫۶ و رشد بدون نفت تنها ۱٫۹ اعلام شده است.

فارغ از اینکه اختلاف شدید در آمار نرخ رشد دو نهاد آماری سوال برانگیز است و باید از سوی مسئولان توضیح داده شود، نکته مهم اینکه کدامیک از این دو آمار باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرد. طبیعتاً سیاستگذاری رشد ۱۱٫۶ با ۷٫۲ متفاوت است. همچنین رشد بدون نفت با ارقام ۵ و ۱٫۹ سیاستگذاریهای کاملاً متفاوتی می‌طلبد.

ذیلاً تصویر جداول این دو آمار متناقض را ببینید.

جدول مرکز آمار

سردرگمی دولت در آمارهای اقتصادی +جدول

جدول بانک مرکزی

می فایل