اخبار مهم
Home / فرهنگی / خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه+تصاویر
319373_562.jpg

خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه+تصاویر

فیاض: یک جوان آمریکایی، برای خواستگاری از دختری نیویورکی، درخواست خود را بر آسمان نوشت.
به گزارش العالم، روزنامۀ انگلیسی دیلی میل، با انتشار تصاویری از این اقدام بی سابقه، نوشت یک جوان آمریکایی برای خواستگاری از دخترِ مورد علاقه اش، با دود سفیدِ یک هواپیما، درخواست خود را بر آسمان نیویورک نوشت.
مردم نیویورک در حالی که از این اقدام بی سابقه به شگفت آمده بودند، همگی چشم به دختر دوختند تا واکنش او را ببینند.
دختر که مانند دیگر مردم نیویورک از این واقعه به وجد آمده بود، سرانجام به این درخواستِ رمانتیک پاسخ مثبت داد و تماشاگران از پاسخ مثبت او شادمان شدند.
خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه+تصاویر
خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه+تصاویر

می فایل