اخبار مهم
Home / اقتصادی / جریمه‌‌های تخلفات صنفی در ۹۵ +جدول
267558_760.jpg

جریمه‌‌های تخلفات صنفی در ۹۵ +جدول

فیاض: تسنیم نوشت: هیئت وزیران در جلسه ۱۱ /۱ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۶۶۷۴ /۶۰ مورخ ۲ /۱۲ /۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور- مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

۱- ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و هفتصد و چهل هزار (۰۰۰ /۷۴۰ /۳) ریال تعدیل می شود.

۲- میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح جدول زیر تعدیل می شود:

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

می فایل