اخبار مهم
Home / فرهنگی / بخشی از وصیت نامه یک تخریبچی +عکس
273419_523.jpg

بخشی از وصیت نامه یک تخریبچی +عکس

فیاض: حمید داودآبادی، رزمنده و نویسنده دفاع مقدس در اینستاگرام خود متنی منتشر کرد که خواندنش جالب است.

به گزارش جام‌جم آنلاین، این رزمنده قسمتی از وصیت نامه شهیـــد “کاظم مهـــدی زاده”، تخریبچی دوران دفاع مقدس را نوشت:

مــی خواستــم بـزرگ بشـــم
درس بخــونــم
مهنــدس بشـــم
خاکمــــو آبــاد کنـــم
زن بگیــــرم
مادر و پــدرمــو ببــــرم کربــلا
دختـــرمـــو بـزرگ کنــــم ببـــرمــش پارک
تو راه مــدرسه با هـــم حرف بزنیـــم
خیلـــی کارا دوسـت داشتــــم انجـــام بـــدم
خــب نشــــد …!

بایـــد مــی رفتـــم از مـــادرم، پـــدرم، خاکم، نامـوســـم، دختــــــرم و … دفاع کنــــم.
رفتـــم که
دروغ نباشـــه
احتـــــرام کم نشــه
همــدیگـــر رو درک کنیـــم
ریــا از بیـــن بــره
دیگـــه توهیـــن نباشـــه
محتــاج کســـی نبــاشیــم!
.
بخشـــی از وصیــت نامه تخــریــبچـــی شهیـــد “کاظم مهـــدی زاده”
شهادت: تیر ۱۳۶۵ عملیات کربلای۱ – مهران – ارتفاعات قلاویزان

می فایل