اخبار مهم
Home / سیاسی / امیر اسدالله علم به روایت تصاویر
268386_615.jpg

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

فیاض: فارس نوشت: امیر اسدالله علم‌ که یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی دوران پهلوی دوم به حساب می‌آمد،  وی نزدیک‌ترین دوست شاه و محرم اسرار و بعنوان فردی که بیشترین نقش را در تثبیت سلطنت پهلوی داشت سرانجام در ۲۵ فروردین ۱۳۵۷ در بیمارستانی در نیویورک درگذشت.

۱- امیر اسدالله علم در حاشیه یکی از میهمانی های دربار

 امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۲- امیر اسدالله علم در کنار محمدرضا پهلوی و فضل الله زاهدی پس از ۲۸ مرداد

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۳- امیر اسدالله علم دربازدید از پاسگاه مرزی ایران در منطقه شلمچه

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۴- امیر اسدالله علم درحاشیه یکی از سخنرانی ها در دوران نخست وزیری

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۵- امیراسدالله علم در حال سخنرانی در انجمن دوستی ایران و آمریکا

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۶- امیر اسدالله علم در حاشیه حضور در انجمن دوستی ایران و آمریکا

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۷- امیر اسدالله علم در معیت محمدرضا پهلوی در دوران تصدی وزارت دربار

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۸-امیر اسدالله علم درحاشیه بازدید از یکی از واحدهای صنعتی

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۹ – امیر‌ اسدالله علم و اعضای کابینه‌اش در دیدار با محمدرضا پهلوی

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۱۰- امیر اسدالله علم و فاطمه پهلوی در دیدار با ایندیرا گاندی نخست وزیر اسبق هند

 امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۱۱-امیر اسدالله علم همراه محمدرضا پهلوی در دیدار وی با برخی مقامات اروپایی

امیر اسدالله علم به روایت تصاویر

۱۲-امیر اسدالله علم درکنار عبدالله ریاضی رئیس وقت مجلس شورای ملی

می فایل