اخبار مهم
Home / اقتصادی / افزایش ۲۰۰۰۰ میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت +سند
384009_876.jpg

افزایش ۲۰۰۰۰ میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت +سند

فیاض: درآمدهای مالیاتی در حالی با ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به ۱۱ ماهه سال ۹۴ به رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که اقتصاد کشور در شرایط رکودی سنگین به سر می برد.

به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای دولتی در ۱۱ ماهه سال ۹۵، بالغ بر ۱۱۷ هزار میلیارد تومان شده است که این رقم نسبت به عملکرد ۱۱ ماهه سال ۹۴بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 
در مدت مذکور درآمد مالیاتی دولت بالغ بر ۸۵ هزار میلیاد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 
 این درحالی است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور درگیر مساله رکود هستند و هنوز راه حل قابل توجهی برای خروج از رکود صنایع تولیدی اتخاذ نشده است.
 
گفتنی است، بر اساس جدول زیر این رقم نسبت به مصوب بودجه ۹۵ هنوز با عقب ماندگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است.
 

می فایل